Koninklijk Atheneum I Brugge Centrum

Het Atheneum heeft oog voor de totale ontplooiing van zijn leerlingen!

In het Atheneum streven we naar een maximale ontplooiing van de persoonlijkheid van iedere jongere door hen met een pluralistische blik op de wereld in een gastvrije en open school te onderwijzen, zodat ze kunnen bouwen aan hun eigen succesvolle toekomst.

In de eerste plaats geven we kennis mee, maar wij begeleiden onze leerlingen evenzeer bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, bij het ontdekken en maximaal gebruiken van hun talenten. Allerlei projecten en activiteiten leren de jongeren om in groep samen te leven en respect voor elkaar en elkaars mening op te brengen. We willen persoonlijkheden vormen die in staat zijn op een zelfstandige en waardige wijze de uitdagingen van de moderne maatschappij aan te gaan. 

We streven dit na door:

  • kwaliteitsonderwijs aan te bieden en hoge eisen te durven stellen
  • gelijke kansen te bieden voor iedereen, ongeacht zijn of haar geslacht, ras, godsdienstige of filosofische overtuiging en sociale afkomst
  • concrete afspraken te maken en die consequent toe te passen
  • jongeren op te voeden tot verdraagzame, mondige, kritische, verantwoordelijke en zelfstandige individuen
  • een creatieve, sportieve en gezonde levenshouding aan te moedigen

Wij zijn begaan met onze leerlingen en daarom geven leerkrachten op vrijwillige basis inhaallessen aan leerlingen met een beperkte of tijdelijke leerachterstand. Een ervaren team begeleidt de leerlingen bij het “leren leren” en hun studieplanning, tevens is er de mogelijkheid om tijdens de avondstudie onder toezicht te studeren op school. We moedigen de leerlingen elke dag aan om opnieuw het beste van zichzelf te geven. We willen hun zelfvertrouwen aanscherpen om zo een positief zelfbeeld te ontwikkelen. We proberen de jongeren op te voeden tot mondige burgers die klaar zijn om hun taak op te nemen in de samenleving van morgen.

Kristin Froyman, directeur en het voltallige schoolteam

Directeur: Mevr. Veerle Schelstraete

Tel. 050 33 20 19
Fax 050 33 48 49
E-mail: info@ka1brugge.be

 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker