BSBO La Ruche De Haan (Franstalige ziekenhuisschool)

Veel mensen weten niet dat er aan het Zeepreventorium ook Franstalige scholen zijn verbonden.  Vrij uniek niet?
Campus aan Zee
bevat drie scholen nl BAZ de Nederlandstalige basisschool, La Ruche de Franstalige basisschool en het Zeelyceum de secundaire school  met een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling.

Deze scholen bieden een belangrijke meerwaarde voor het Zeepreventorium.  

Ten slotte is het belangrijk te melden dat er een permanent contact is tussen de scholen en het Zeepreventorium. Om de re-integratie  van de leerlingen te bevorderen wordt er gezorgd voor een goede informatiedoorstroming tussen onze scholen en de  thuisscholen 

La Ruche is een type 5 school (type 5 : onderwijs voor chronisch zieke kinderen) met een volledig leerplan. De ouders van onze leerlingen zijn gedomicilieerd in Wallonië of in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Uiteraard is een synergie tussen het Zeepreventorium en La Ruche een absolute noodzakelijkheid voor het welslagen van het therapeutisch project en de schoolse carrière van de kinderen en om beide trajecten op elkaar af te stemmen

Het onderwijs in La Ruche is gericht op het groeien in zelfstandigheid, weerbaarheid, verantwoordelijkheid opnemen én samenwerken. Hier wordt gedeeltelijk groepsgewijs én gedeeltelijk individueel onderwijs gegeven. 

Directeur: Mevr. Marie-Eve Artois

Tel. 059 23 56 38
Fax 059 23 92 52
E-mail: ecole.laruche@gmail.com

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker