Basisschool Aan Zee

Basisschool Aan Zee is gehecht aan het Zeepreventorium en biedt aan de patiënten van het Zeepreventorium - in combinatie met therapieën en consultaties - dagonderwijs aan.

Het Zeepreventorium (ZPM) behandelt kinderen met een chronische ziekte, zijnde:  aandoeningen van de luchtwegen, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), diabetes, obesitas, revalidatie brandwonden,… (zie www.zeepreventorium.be)

Deze kinderen komen uit scholen van het gewoon als het buitengewoon onderwijs (ze komen immers revalideren in het Zeepreventorium) én blijven ook ingeschreven in hun thuisschool. 

Onze basissschool behoort tot het buitengewoon onderwijs, type 5.  Het is de geneesheer-specialist van het Zeepreventorium die de school het tijdelijke type 5-attest bezorgd. 

Onze eerste zorg is  het  werken aan een positief zelfbeeld, aan het weer plezier krijgen in gezond leven en in leren.  We laten kinderen groeien in zelfstandigheid,  in het leren opnemen van verantwoordelijkheid en in het samenwerken.

School verbonden aan het Zeepreventorium

 

Directie: Dhr. Bart Dancet en mevr. Emily Baert

Tel. 059 23 43 36
E-mail: directeur@basisschoolaanzee.be

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Facebook YouTube

 

scholenzoeker