Jan Fevijn Atheneum

Gelegen op twee prachtige campusdomeinen met een overvloed aan groene ruimte en ontspanningsmogelijkheden biedt het Atheneum Jan Fevijn aan de leerlingen de mogelijkheid zich te ontplooien in een relaxte en geborgen sfeer.

Op campus Sint-Michiels worden naast de wetenschappelijke studierichtingen, zoals wiskunde en Latijn, ook humane wetenschappen en economie aangeboden. Op campus Assebroek kunnen de mensgerichte opleidingen zoals verzorging en jeugd- en gehandicaptenzorg worden gevolgd. Ook verkoop en informaticabeheer behoren tot de mogelijkheden.

Het project “Mens en wetenschap” reikt verder dan enkel overdracht van kennis. In een stimulerende schoolsfeer laten we de leerlingen in de wetenschappelijke richtingen zien wat de feiten en cijfers uit hun boeken concreet betekenen voor de mens en zijn omgeving.
De leerlingen in de meer praktijkgerichte opleidingen krijgen extra kennis en inzichten mee, zodat ze de redenering achter hun handelen kennen. 

Dit wordt bereikt door het inrichten van stages, schooluitstappen, projectweken “Mens en Wetenschappen”,… De leerlingen zitten niet voortdurend achter hun schoolbanken maar worden gestimuleerd om op creatieve manier hun inzichten in de wereld rondom hen te verbreden.

Om tot een zelfstandige manier van werken te kunnen komen wordt eveneens een gerichte studiebegeleiding op de school voorzien. Onder begeleiding van studiecoaches uit diverse hogescholen helpen we de leerlingen bij het opmaken van een studieplanning, het maken van samenvattingen, het voorbereiden van toetsen of examens.

Op deze manier worden op het Atheneum Jan Fevijn kennisoverdracht en persoonlijkheidsvorming samen gebracht. Ons uiteindelijke doel is de jongere de school te laten verlaten met een waardevol diploma, maar tevens als een evenwichtige, respectvolle, bekwame en zelfzekere persoon die de weg in het leven zal vinden.

Directies: Mevr. Inge Mus en mevr. An Van Laere

Daverlostraat 132, 8310 Brugge

Tel. 050 36 68 80
E-mail: info@atheneumjanfevijn.be
www.facebook.com/AtheneumJanFevijn

Blijf op de hoogte

 

 

scholenzoeker