BS miniMAKZ

Beide afdelingen van de miniMAKZ werken nauw samen aan een gemeenschappelijk project.   De miniMAKZ besteedt  maximale aandacht aan wat kinderen bezig houdt en geeft kansen om succeservaringen op te doen.   De miniMAKZ  streeft ernaar dat kinderen zelfstandig kunnen werken en worden.  Er wordt gestreefd naar een totale ontplooiing van elk kind door rekening te houden met hoofd, handen en hart.
Onze leerkrachten zijn flexibel, jong en dynamisch. Ze staan open voor nieuwe inzichten en werkvormen die de betrokkenheid en leerresultaten van de jongeren verhogen. Dit zorgt voor actueel onderwijs van hoge kwaliteit. 

De miniMAKZ biedt werkelijkheidsonderwijs.   Inbreng van elk kind komt op de eerste plaats.    Via projectwerking, uitstappen, toneel,… leren we de kinderen meedraaien in de hedendaagse maatschappij.  Positief  bijdragen aan onze huidige samenleving is belangrijk.   De buitenwereld is nooit veraf.
In de miniMAKZ staat de leerling centraal.   Voor de allerkleinsten is er een slaapklasje voorzien.  Tijdens de middagpauze zijn er tal van activiteiten.  Op maandag, dinsdag en donderdag is er begeleide avondstudie mogelijk en er is opvang van 7u30 tot 18u00, zelfs op woensdag.   Vanaf het eerste kleuter kan je terecht in het internaat.

Via ‘Het Jeugdparlement” hebben de leerlingen inspraak in het schoolgebeuren. Wij willen een school zijn waar leerlingen zich goed voelen.
Onze leerlingenbegeleiding werkt nauw samen met de leerkrachten, het zorgteam, directie en het clb De Klaver.  Zo kan er maximaal ingespeeld worden op specifieke noden van elk kind en kan men vroegtijdig problemen opsporen en bijsturen.  

Wij vinden communicatie met ouders en leerlingen zeer belangrijk. Samen school maken komt op de eerste plaats. Samenwerking van leerlingen, leerkrachten en ouders binnen een familiale sfeer.  De miniMAKZ  zorgt voor elk kind en biedt een persoonlijke aanpak. 
Levenslang leren kan op onze campus vanaf 0 tot 18 jaar.  Instappen in de crèche vanaf 0 jaar en via de miniMAKZ stappen uw kinderen goed onderlegd naar de MAKZ waar ze hun talenten verder ontplooien en afstuderen op hun 18 jaar. 

Directeur: Mevr. Sylvie Strubbe (a.i.)

Tel. 050 60 45 89
Fax 050 62 98 46
E-mail: directie@bsminimakz.be of bs.heist-aan-zee@g-o.be 

Blijf op de hoogte

 

 

scholenzoeker